FR / NL

Zet je in !

Jij wil ook jouw steun betuigen aan de LGBTQI+-gemeenschappen en strijden tegen de discriminatie die ze moeten ondergaan. Zet je daarom in voor én praat over gender- en seksuele diversiteit:

Lak de nagel van je pink in een kleur.

Welke kleur je ook kiest, deze blijk van steun zal zeker reacties uitlokken. Het is een mooie manier om aan anderen te laten zien dat jij je engageert voor de campagne #sharethecolor!

Deel de hashtag #sharethecolor

Maak een foto van jezelf of met je vrienden en toon trots je gekleurde nagels. Vermeld de hashtag #sharethecolor om de foto viraal te laten gaan en anderen aan te sporen om hetzelfde te doen.

Deel de campagne met uw vrienden, collega’s, familieleden of anderen. Open hun ogen voor de stereotypen en het geweld dat LGBTQI + -mensen te vaak ervaren.

Getuigenissen

10 helden en heldinnen, 10 verhalen. Deze mensen getuigen voor de campagne #sharethecolor en delen hun verhaal met ons.

#sharethecolor
@ Belgian Pride 2018

#sharethecolor

#sharethecolor is een sensibiliseringscampagne van equal.brussels, de directie gelijke kansen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze campagne is gericht op het duurzaam sensibiliseren van de Brusselse bevolking met de bedoeling:

de stereotypen te bestrijden en de taboes te doorbreken die specifiek de “gemeenschappen” van LGBTQI+ (lesbiennes, gay, biseksuelen, transgenders, queer, interseksuelen, …) treffen

het respect te promoten voor de verschillende seksuele geaardheden, identiteiten en genderexpressies

de slachtoffers van discriminatie, pesterijen of gelijk welke vorm van geweld te wijzen op hun rechten en de mogelijkheden  om deze rechten te doen gelden

getuigen van geweld en discriminatie op te roepen om op de juiste manier te reageren en hun steun te uiten.

 

 

intersectionali'wat?

#sharethecolor focust op ‘intersectionaliteit’ en de minst zichtbare mensen in de LGBTQI+ gemeenschap.

Kruispunt van identiteiten

Mensen zijn een kruispunt van identiteiten. Op basis van gender, ras, nationaliteit, herkomst, religie, seksuele oriëntatie, leeftijd… en sociale ongelijkheid of een combinatie van deze verschillende factoren kunnen ze helaas ook gediscrimineerd worden. Intersectionaliteit analyseert de mechanismen van dominantie en onderdrukking die tot discriminatie leiden.

Intersectionaliteit is niet hetzelfde als diversiteit. Dat gaat over de voordelen en de rijkdom die voortvloeien uit verschillen.

Discriminaties versterken elkaar

Discriminaties versterken elkaar ook vaak. Binnen sociale groepen bestaan mechanismen van voorrechten en uitsluiting. Deze hangen sterk af van de context: ze zijn tijdelijk, geografisch, economisch, politiek… van aard. Gelijkheid en solidariteit zijn pas mogelijk als we ons hiervan bewust zijn.

Er is dringend nood aan een meer inclusieve samenleving. We moeten het debat over de discriminaties voeren, op basis van de getuigenissen van de gemarginaliseerde groepen.

Zichtbaarheid voor uitgesloten groepen

De LGBTQI+ beweging kan op vlak van intersectionaliteit veel leren. Blanke homomannen uit de middenklasse zijn het meest zichtbaar. Trans gender personen, lesbiennes, biseksuelen, queer activisten en mensen uit etnisch-culturele minderheidsgroepen zie je minder in de media.

Dit jaar is het goede moment om hen in de schijnwerpers te plaatsen, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Stonewall-rellen. Vooral trans gender personen en lesbiennes uit etnisch-culturele minderheidsgroepen, hebben zich verzet tegen frequente politierazzia’s in New York. Zij vormen de basis van de huidige LGBTQI+ beweging, maar in de beeldvorming rond LGBTQI+ is die diversiteit vandaag weinig zichtbaar.

Belangrijk voor Brussel

Sommige mensen hebben het gevoel nergens bij te horen. Dat is een reëel probleem in grootsteden zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mede door een complexere identiteitsbeleving.
Brussel neemt de thematiek serieus, bijvoorbeeld door de Gelijke Kansentest van equal.brussels. Die meet de impact van beleidsmaatregelen op groepen met specifieke noden. De focus ligt op vijf criteria van discriminatie:

• gender
• handicap
• etnisch-culturele afkomst
• seksuele oriëntatie, identiteit en genderexpressie
• Sociale afkomst en situatie

Hulp nodig ?

Ben je van mening dat je het slachtoffer bent van homofobe, lesbofobe, bifobe of transfobe discriminatie, pesterijen of agressie?

Ben je getuige van discriminatie, pesterijen of agressie tegen LGBTQI+ personen?

 

 

Wacht niet om te reageren!

Er zijn verschillende organisaties waar je terecht kunt en die je advies kunnen geven. Hun diensten gaan van advies tot bemiddeling en zelfs gerechtelijke vervolging. Dit alles gebeurt vertrouwelijk en gratis.

 

 

Slachtoffer van LGBTQI+-fobie, waar kan ik terecht ?
meldgeweld.brussels/wat-te-doen/